ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
 

ตัวอย่าง:

 • ซื้อ 1 ท่าน ค่าเบี้ย 400 บาท จะได้รับ Starbuck card 100 บาท 
 • ซื้อพร้อมกัน 2 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 1,200 บาทได้รับ Starbuck card 300 บาท
 • ซื้อพร้อมกัน 3 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 2,000 บาทได้รับ Starbuck card 500 บาท พร้อมUniversal Plug มูลค่า 540 บาท 1 ชิ้น

*เงื่อนไข:

 • เมื่อซื้อออนไลน์  ระหว่าง 15 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60 และกรอกโปรโมชั่นโค้ด EXCLUSIVE 
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางค่าเบี้ยครบทุกๆ 400 บาท ต่อการทำรายการพร้อมกัน 1 ครั้ง รับ Starbucks card มูลค่า 100 บาท
 • พิเศษ เมื่อซื้อ 3 กรมธรรม์ขึ้นไปต่อการทำรายการ 1 ครั้ง (เบี้ย 400 บาท/กรมธรรม์) รับเพิ่ม Universal Plug มูลค่า 540 1ชิ้น  มูลค่า 540 บาท
 • ซื้อได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ภายใต้การทำรายการพร้อมกัน
 • ของรางวัลจะจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ภายใน 31 ธ.ค. 60 หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 พ.ย.60 สงวนสิทธิ์ติดตามของรางวัลภายใน 31 ม.ค. 60 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน30 วันหลังจัดส่งเท่านั้นเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเช่า Pocket Wifi Tripizee ที่ www.tripizee.com/th โค้ดส่วนลดจะส่งเข้าอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Tripizee กำหนด)
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง 3 แผน (เป็นการยกตัวอย่างความคุ้มครองบางส่วน *ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง) คลิก ดูเอกสาร