ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
  • สามารถเริ่มตรวจสอบหมายเลขกรมธรรม์ ได้ 7 วันทำการหลังซื้อกรมธรรม์ (การนับระยะเวลา 7 วันทำการจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป เป็นวันที่ 1 , ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย วันเสาร์-อาทิตย์ จะเริ่มนับในวันทำการถัดไป)
  • กรุณากรอกหมายเลขกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบข้อมูล (หมายเลขกรรม์ดูได้จากอีเมลที่ระบุในการซื้อกรมธรรม์)
  • หากไม่พบข้อมูล อาจเกิดจากหมายเลขกรมธรรม์ผิด ท่านตรวจสอบได้จากอีเมล
  • สำหรับโปรโมชั่นรวมค่าเบี้ย ต้องใช้หมายเลขกรมธรรม์แรกในการทำรายการเพื่อตรวจสอบ

กรุณาระบุเลขกรมธรรม์ด้านล่าง

กรุณารอสักครู่