ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

Big Surprise For Survey ซิกน่าขอมอบส่วนลดประกันการเดินทาง 15%

STARBUCK CODECENTRAL CODE
* ประกันรายปีเฉพาะจำนวนวันเดินทางสูงสุด 30 วัน/ทริป


เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์วันนี้ - 31 ก.ค. 62 (คลิก)
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายเที่ยวทั้ง 3 แผน (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายปีทั้ง 3 แผน (คลิก)