ซื้อล่วงหน้า 1 เดือนขึ้นไป รับคุ้มกว่า รวมค่าเบี้ยได้ แถมเลื่อนได้สูงสุด 3 ครั้งภายในระยะเวลา 2 ปีล่วงหน้า (การเลื่อนไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น) วันนี้ - 15 ส.ค. 63เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ (คลิก)
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายเที่ยวทั้ง 3 แผน (คลิก)