TH Thai

โปรโมชั่นแผนราคาพิเศษสำหรับเอเชีย เมื่อคลิกผ่านลิ้งหน้านี้เท่านั้น

หากเลือกไปประเทศนอกกลุ่มเอเชียจะไม่สามารถทำรายการได้*

    

*เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ 3-30 เม.ย. 62

 • แผนรายเที่ยวสำหรับกลุ่มประเทศเอเชียเท่านั้น หากเลือกประเทศอื่นนอกจากเอเชียจะไม่สามารถทำรายการได้ ต้องซื้อผ่านลิงค์ที่กำหนดเท่านั้น 
 • กรอกโค้ด ASIASIM
 • ซื้อเบี้ยครบ 1,000 บาทต่อรายการ รับ TRUE Travel SIM (ASIA) มูลค่า 399 บาท 1 ชิ้นต่อรายการ *ส่งให้ท่านแรกของรายการเพียงท่านเดียว
 • สามารถรวมค่าเบี้ยเมื่อทำรายการพร้อมกันได้สูงสุด 5 ท่านต่อการทำรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ(หากต้องการเปลี่ยนเบอร์ที่อยู่ต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด/span>
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์