ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผนรายปี รับฟรีของสมนาคุณมูลค่ารวมสูงสุด 1,799 บาท ต่อกรมธรรม์ เมื่อกรอกโค้ดซื้อประกันแผนตามเงื่อนไข

 
 
  
เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ 9 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63 (คลิก)
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายปีทั้ง 3 แผน (คลิก)