ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ รับฟรี Anello Bag และ Starbucks มูลค่ารวม 2,090 บ. เมื่อกรอกโค้ดซื้อประกันแผนรายปีตามเงื่อนไข

 

Promotion Code


 
  
เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ 28 มิ.ย. - 31 ก.ค. 62 (คลิก)
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายปีทั้ง 3 แผน (คลิก)