ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ

เงื่อนไข

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงแรม/สินค้า/บริการ กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

booking.com

- ผู้จองจะต้องทำการจองผ่าน www.booking.com/cigna-th เท่านั้น จึงจะได้รับเงินคืน
- สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2019 ถึง 31 มีนาคม 2020 เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้
- ผู้จองจะได้รับเงินคืนสูงถึง 7% เมื่อทำการจองโรงแรมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
- ผู้จองจำเป็นที่จะต้องมีบัญชี Booking.com เพื่อรับสิทธิ์เงินคืน ผ่าน Booking.com Wallet และ/หรือ ผ่านบัตรเครดิตที่กำหนด โดยหากผู้จองไม่มีบัญชี Booking.com สามารถสร้างบัญชีในภายหลังได้
- ผู้จองจะได้รับเงินคืนผ่าน Booking.com Wallet (สำหรับใช้จองโรงแรมในครั้งถัดไป ซึ่งมีอายุ2ปี) หรือ บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด เท่านั้น
- ผู้จองจะได้รับเงินคืนหลังจากสิ้นสุดการพัก 64 วันทำการโดยประมาณ
- การจองตรงผ่านเว็บไซต์หลัก Booking.com (www.booking.com) และแอปพลิเคชั่นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครติดเงินคืน
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองที่พักและการรับเงินคืน ได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ Booking.com โทร +662 78 73 013 (ภาษาไทย)

Coatsweater

- แจ้งโค้ด CST2019 เพื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Coatsweater ผ่านช่องทาง LINE: @coatsweater
- รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 500 บาท / รับส่วนลด 200 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท / รับส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท 10 ม.ค. - 30 เม.ย. 63
- สอบถามเพิ่มเติมผ่าน LINE: @coatsweater

Twelve Victory

- รับเงินคืนสูงสุด 250 บาท เมื่อแลกเงินกับ Twelve Victory 1 ธ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 63 ในสกุลเงิน USD,YEN, EURO, Hong Kong USD เท่านั้น เมื่อแลกครบ 5,000 บาท รับเงินคืน 50 บาท / เมื่อแลกครบ 10,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท / เมื่อแลกครบ 20,000 บาท รับเงินคืน 250 บาท
- จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ สูงสุด 200 สิทธิ์ต่อเดือน
- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางซิกน่าและได้รับสิทธิ์เรียนเชิญผ่านทาง SMS ที่ระบสิทธิพิเศษนี้ที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น สำหรับแผนรายเที่ยวค่าเบี้ยรวม 4,000 บาทต่อคน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 60 – 1 ธ.ค. 62 และลูกค้าแผนรายปีที่กรมธรรม์มีผลอยู่

Pocket WiFi

- เมื่อกรอกโค้ด CIGNA120 รับสิทธิ์เช่า Pocket WiFi เพียงวันละ 120 บาทต่อวัน จากราคาปกติเริ่มต้น 280 บาทต่อวัน สำหรับไต้หวัน และเกาหลีใต้ เมื่อเช่าขั้นต่ำ 4 วัน
- เมื่อกรอกโค้ด CIGNA100JP รับสิทธิ์เช่า Pocket WiFi เพียงวันละ 100 บาทต่อวัน จากราคาปกติเริ่มต้น 280 บาทต่อวัน สำหรับญี่ปุ่น
- ทำรายการผ่าน http://bit.ly/CignaWiFi
- วันนี้ - 31 พ.ค. 63 (ลูกค้าสามารถรับและคืนเครื่องที่สนามบินตลอด 24 ชั่วโมง)

บริการรถรับหรือส่งสนามบินในประเทศญี่ปุ่น โดยรถ Aphard จาก World Reward Solutions Company Limited

- แจ้งโปรโมชั่นโค้ดกับเจ้าหน้าที่ผ่าน โทร. 02-0169950
- NRT - Tokyo 7,500 THB (ราคาปกติ 12,000 บาท) ต่อเที่ยว
- HND - Tokyo 5,500 THB (ราคาปกติ 10,500 บาท) ต่อเที่ยว
- KIX - Osaka 5,500 THB (ราคาปกติ 10,500 บาท) ต่อเที่ยว
- KIX - Kyoto 9,500 THB (ราคาปกติ 15,000 บาท) ต่อเที่ยว
- CTS - Sapporo 7,500 THB ( ราคาปกติ 12,000 บาท) ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาการจอง 28 ตุลาคม 62 - 30 มิถุนายน 2563
- เดินทางภายใน 30 มิถุนายน 2563
- อัตราค่าบริการสุทธินี้ รวมประกันอุบัติเหตุ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนและค่าคนขับรถแล้ว
- กรุณาสำรองการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ ที่เบอร์ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00-19.00 น.ของทุกวัน หรืออีเมล booking@silver-voyage.com ตลอด 24 ชั่วโมง
- กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการการนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชัวโมง ที่ 02-0169950 โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์
- สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าวันเวลาที่กำหนด หากไม่เข้ารับบริการตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
- การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้รับ SMS หรือเมลยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
- สงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน และกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 4 ใบ (ในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระขนาด 28 นิ้ว) ต่อรถ 1 คัน
- การรอรับที่สนามบิน : เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารที่สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาเข้า เป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว และคิดค่าบริการเต็มจำนวน
- การรอรับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
- กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลา อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
- กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษอย่างละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริการ ที่เบอร์ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00-19.00 น.ของทุกวัน หรืออีเมล booking@silver-voyage.com ตลอด 24 ชั่วโมง