ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ

เงื่อนไข

หมายเหตุ: บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของโรงแรม/สินค้า/บริการ กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไขการใช้โปรโมชั่นโค้ด Booking.com

-ผู้จองจะต้องทำการจองผ่าน www.booking.com/cigna-th เท่านั้น โดยกรอกโปรโมชั่นโค้ด ที่ได้รับจาก Cigna ในขั้นตอนของการจอง จึงจะได้รับแคชแบ็ค (การจองตรงผ่านเว็บไซต์หลัก Booking.com (www.booking.com) และแอปพลิเคชั่น Booking.com จะไม่มีสิทธิ์ได้รับแคชแบ็ค)
- ผู้จองจะต้องกรอกโปรโมชั่น โค้ด ที่ได้รับจาก Cigna และกรอกในขั้นตอนของการทำการจองเพื่อรับแคชแบ็ค7% โดยหลังจากกรอกโปรโมชั่นโค้ดจะมีข้อความแสดงว่า โปรโมชั่นโด้ดที่ท่านใช้ ถูกต้องหรือไม่ โปรดตรวจสอบโปรโมชั่นโค้ดที่ท่านกรอกโดยละเอียด
- โปรโมชั่นโค้ดนี้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2020 ถึง 8 สิงหาคม 2020 เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้
- สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2020 ถึง 8 สิงหาคม 2020 เท่านั้น เพื่อรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นนี้
- ผู้จองจะได้รับแคชแบ็ค 7% เมื่อทำการจองโรงแรมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้
- แคชแบ็คคืนผ่าน Booking.com wallet ไม่เกิน 1,000 ยูโร
- ผู้จองต้องมีบัญชี Booking.com เพื่อรับแคชแบ็คผ่าน Booking.com Wallet โดยหากผู้จองไม่มีบัญชี Booking.com สามารถสร้างบัญชีในภายหลังได้
- ผู้จองจะได้รับแคชแบ็คคืนผ่าน Booking.com Wallet สำหรับใช้จองโรงแรมที่รับชำระเงินออนไลน์ผ่านBooking.com walletในครั้งถัดไป ซึ่งแคชแบ็คที่คืนผ่าน Booking.com Wallet มีวันหมดอายุโปรดตรวจสอบวันหมดอายุในบัญชี Booking.com ของท่าน และหรือถอนเข้า บัตรเดบิตหรือเครดิต วีซ่า และมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น แคชแบ็คคืนผ่าน Booking.com wallet จะคืนเข้าบัญชีของผู้ที่ทำการจองเท่านั้น
- ผู้จองจะได้แคชแบ็คหลังจากสิ้นสุดการพัก 67 วันทำการโดยประมาณ
- ยอดสุดท้ายของสมนาคุณแคชแบ็คที่ท่านจะได้รับนั้นอิงจาก 7% ของมูลค่าการจองของท่าน โดยยอดสมนาคุณนี้อาจไม่รวมภาษี/ค่าธรรมเนียมบางอย่างและขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
- แคชแบ็ค ที่ได้รับผ่าน Booking.com Wallet ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นหรือส่วนลดพิเศษ และราคาโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆที่ Booking.com ได้ประชาสัมพันธ์ไว้บนหน้าเว็ปไซต์
- การยกเลิกการจองหรือไม่เข้าพัก“no show” จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครแคชแบ็คตามโปรโมชั่นนี้
- โปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้ไม่เข้าร่วมกับการจองที่ประเภทการจองด่วนที่ไม่ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตในขั้นตอนการจอง และ ประเภทการจองห้องพักโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด เงื่อนไขอื่นๆ
- คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

Twelve Victory

- รับเงินคืนสูงสุด 250 บาท เมื่อแลกเงินกับ Twelve Victory 1 ธ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 63 ในสกุลเงิน USD,YEN, EURO, Hong Kong USD เท่านั้น เมื่อแลกครบ 5,000 บาท รับเงินคืน 50 บาท / เมื่อแลกครบ 10,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท / เมื่อแลกครบ 20,000 บาท รับเงินคืน 250 บาท
- จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ สูงสุด 200 สิทธิ์ต่อเดือน
- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางซิกน่าและได้รับสิทธิ์เรียนเชิญผ่านทาง SMS ที่ระบสิทธิพิเศษนี้ที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น สำหรับแผนรายเที่ยวค่าเบี้ยรวม 4,000 บาทต่อคน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 60 – 1 ธ.ค. 62 และลูกค้าแผนรายปีที่กรมธรรม์มีผลอยู่

Pocket WiFi

- เมื่อกรอกโค้ด CIGNA120 รับสิทธิ์เช่า Pocket WiFi เพียงวันละ 120 บาทต่อวัน จากราคาปกติเริ่มต้น 280 บาทต่อวัน สำหรับไต้หวัน และเกาหลีใต้ เมื่อเช่าขั้นต่ำ 4 วัน
- เมื่อกรอกโค้ด CIGNA100JP รับสิทธิ์เช่า Pocket WiFi เพียงวันละ 100 บาทต่อวัน จากราคาปกติเริ่มต้น 280 บาทต่อวัน สำหรับญี่ปุ่น
- ทำรายการผ่าน http://bit.ly/CignaWiFi
- วันนี้ - 31 ส.ค. 63 (จัดส่งและคืนเครื่องโดยพนักงานจัดส่งของ 4Wifi)

บริการรถรับหรือส่งสนามบินในประเทศญี่ปุ่น โดยรถ Aphard จาก World Reward Solutions Company Limited

- แจ้งโปรโมชั่นโค้ดกับเจ้าหน้าที่ผ่าน โทร. 02-0169950
- NRT - Tokyo 7,500 THB (ราคาปกติ 12,000 บาท) ต่อเที่ยว
- HND - Tokyo 5,500 THB (ราคาปกติ 10,500 บาท) ต่อเที่ยว
- KIX - Osaka 5,500 THB (ราคาปกติ 10,500 บาท) ต่อเที่ยว
- KIX - Kyoto 9,500 THB (ราคาปกติ 15,000 บาท) ต่อเที่ยว
- CTS - Sapporo 7,500 THB ( ราคาปกติ 12,000 บาท) ต่อเที่ยว
- ระยะเวลาการจอง 28 ตุลาคม 62 - 30 มิถุนายน 2563
- เดินทางภายใน 30 มิถุนายน 2563
- อัตราค่าบริการสุทธินี้ รวมประกันอุบัติเหตุ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วนและค่าคนขับรถแล้ว
- กรุณาสำรองการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ ที่เบอร์ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00-19.00 น.ของทุกวัน หรืออีเมล booking@silver-voyage.com ตลอด 24 ชั่วโมง
- กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการการนัดหมาย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชัวโมง ที่ 02-0169950 โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์
- สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าวันเวลาที่กำหนด หากไม่เข้ารับบริการตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
- การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อท่านได้รับ SMS หรือเมลยืนยันเมื่อการจองสมบูรณ์
- สงวนสิทธิ์จำกัดจำนวนผู้โดยสารสูงสุดไม่เกิน 4 ท่าน และกระเป๋าสัมภาระสูงสุดไม่เกิน 4 ใบ (ในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระขนาด 28 นิ้ว) ต่อรถ 1 คัน
- การรอรับที่สนามบิน : เจ้าหน้าที่จะรอพบผู้โดยสารที่สนามบิน อาคารผู้โดยสารขาเข้า เป็นระยะเวลา 120 นาที โดยเริ่มนับเวลาที่เครื่องบินมาถึงสนามบิน กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว และคิดค่าบริการเต็มจำนวน
- การรอรับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวของกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ
- กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลา อันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุด
- กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษอย่างละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริการ ที่เบอร์ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00-19.00 น.ของทุกวัน หรืออีเมล booking@silver-voyage.com ตลอด 24 ชั่วโมง