TH Thai

ขอบคุณที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

เพียงลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลดแผน และกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทางบริษัทฯ จะจัดส่ง กระเป๋า ANELLO Canvas Square Mini Backpack มูลค่า 1,790 บาท ให้ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย