ลูกค้าซิกน่าสามารถแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

• แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้

เพียงซื้อเบี้ยประกันสุขภาพซิกน่า ก็สามารถขอหนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษีได้

สำหรับลูกค้าซิกน่าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ ทั้งประกันซิกเนเจอร์แคร์ ประกันสุขภาพมิติใหม่ ประกันโรคร้ายแรงและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี หรือหนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2565 แบบออนไลน์ได้ ซึ่งการซื้อประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิต เพื่อเป็นกรมธรรม์หลักก่อนอีกต่อไป มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มลดหย่อนภาษีจากซิกน่า

รู้หรือไม่? เบี้ยประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่จ่ายในแต่ละเดือน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

สำหรับผู้ที่ทำประกันสุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ โดยจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นมา สามารถนำมาลดหย่อนภาษีปี 2564 เพื่อยื่นภาษีในปี 2565 ได้ถึง 25,000 บาท จากเดิมเพียง 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องทำกับบริษัทประกันภัยในประเทศไทย

  • เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล หรือชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะที่เกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ

  • เป็นประกันอุบัติเหตุเฉพาะ ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะและการแตกหักของกระดูก

  • เป็นประกันภัยโรคร้ายแรง

  • เป็นประกันภัยการดูแลระยะยาว


โดยลูกค้าซิกน่าสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี หรือหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษีจากซิกน่าได้ง่ายๆ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีรับสิทธิ์เพื่อขอแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี

ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี หรือหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษีจากซิกน่า 

  1. เข้าลิ้งก์หน้าแบบฟอร์ม: ลิ้งก์หน้าแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี 

  2. กรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองและวัน เดือน ปีเกิด 

  3. คลิกปุ่มค้นหา เพื่อทำการหาเอกสารแบบฟอร์มลดหย่อนภาษี 

  4. เมื่อระบบค้นหาเสร็จสิ้น กดปุ่มดาวน์โหลดและสามารถนำเอกสารไปลดหย่อนภาษีได้

 

ทั้งนี้โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ละเอียด และหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า ดังนี้

Facebook Inbox: CignaThailand
เว็บไซต์ Cigna: Cigna.co.th
โทรศัพท์: 1758 หรือ 0-2853-0000 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com