ลูกค้าซิกน่าสามารถแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
• แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้

เพียงซื้อเบี้ยประกันสุขภาพซิกน่าก็ขอหนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษีได้

ลูกค้าซิกน่าประกันสุขภาพสามารถขอหนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แล้ว โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 25,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตเพื่อเป็นกรมธรรม์หลักก่อนอีกต่อไป มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

โดยลูกค้าซิกน่าสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเพื่อหักลดหย่อนภาษีจากซิกน่าได้ง่ายๆ โดยการกรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์

โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า

Facebook Inbox: CignaThailand
แบบฟอร์มติดต่อ Cigna กรอกแบบฟอร์ม
โทรศัพท์: 1758
อีเมล: cigna.customerservice@cigna.com