ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

หยุดงาน นอนโรงพยาบาล ได้เงินใช้

สูงสุด 5,000 บาท/วัน

    คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

    ไม่เคลม..มีเงินคืน*

นอนโรงพยาบาล ได้เงิน

สมาร์ทฮิป กรมธรรม์ชดเชยรายได้

หากต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ก็ได้เงินชดเชยรายได้ สูงสุด 5,000 บาท/วัน

#คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

#ไม่เคลม มีเงินคืน

#มีเงินก้อนปลอบขวัญ

สนใจแผนประกันนี้ !

ฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

(เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ในวันและเวลาทำการปกติ)

ตัวอย่างความคุ้มครอง

ตัวอย่างความคุ้มครอง เบี้ยประกันของความคุ้มครองชดเชยรายได้

กรมธรรม์สมาร์ทฮิป


กว่า +50,000,000 คน ทั่วโลก

มั่นใจใน #ซิกน่า

#เอาอยู่ แม้ต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัว

สุขภาพของคุณ ขอให้เป็นเรื่องของเรา


คำถามเกี่ยวกับแผนประกัน?

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์และเงื่อนไขในการพิจารณารับประกัน ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้ ผู้เอาประกันควรพิจารณาเงื่อนไขและความคุ้มครองก่อนการสมัครเอาประกันทุกครั้ง

 1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 20-50 ปี
 2. ต้องตอบคำถามสุขภาพ 5 ข้อ
 3. ไม่เคยมีประวัติการรักษาหรือเคยเป็นมาก่อน

ผู้เอาประกันต้องยื่นเอกสารเบิกเคลมตามที่บริษัทกำหนด โดยฝ่ายพิจารณาสินไหมจะแจ้งผลการเคลมภายใน 30 วันทำการ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. เบี้ยประกันเริ่มต้น 6 บาท คำนวณจากแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลน เวิร์ค เวิร์ค รายเดือน ช่วงอายุผู้เอาประกัน 31-35 ปี
 2. ความคุ้มครองสูงสุด 3.3 ล้านบาท สำหรับวงเงินค่ารักษาพยาบาลและเงินก้อนดำรงชีพ คำนวณจากแผนประกันสุขภาพมิติใหม่ ซูเปอร์แพลน โรคร้ายไม่กลัว แผนที่ 7
 3. การชดเชยรายได้เพิ่มเติมขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ เท่านั้น
 4. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 5. เงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยของสมนาคุณจะถูกจัดส่งภายใน 60 วัน หลังจากกรมธรรม์มีอายุครบ 120 วัน หากมีกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 6. การรักษาโดยแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือ คลินิก ที่ได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
 7. ไม่จำกัดวงเงินรายการค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง เช่น ค่าผ่าตัด ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้องผ่าตัด เป็นตั้น ทั้งนี้วงเงินค่ารักษาพยาบาลรวมขึ้นอยู่กับแผนประกันและความคุ้มครองที่เลือก
 8. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และโปรดศึกษาเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี