ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

รับคุ้มตามใจ X2 มูลค่าสูงสุด 3,490 บาท!! วันนี้ – 15 ต.ค.61

ตัวอย่างโปรโมชั่นตามเงื่อนไข*:

  • ซื้อค่าเบี้ย 800 บาท จะได้รับ Starbucks e-coupon/Central Voucher 200 บาท
  • ซื้อพร้อมกัน 2 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 1,200 บาทจะได้รับ Starbucks e-coupon/Central Voucher 300 บาท
  • ซื้อพร้อมกัน 3 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 2,000 บาท จะได้รับ Starbucks e-coupon/Central Voucher 500 บาท และรับเพิ่ม Power Bank 10,000mAh 1 ชิ้น
*เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 1 - 15 ต.ค. 61
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายเที่ยวทั้ง 3 แผน (คลิก)