ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ผู้ชนะกิจกรรม “Exclusive ยอชท์ปาร์ตี้ ชีวิตดี๊ดีกับ Cigna Privilege Club” 2 รางวัล
ได้ขึ้นยอชท์ ทานอาหารทะเล สนุกกับทริปดำน้ำ ฟรี 1 วัน ที่โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ชคลับ พัทยา (พาผู้ติดตามไปได้รางวัลละ 1 ท่าน) มูลค่ากว่า6,000 บาทได้แก่
คุณ
สุทธิดาพร บุญมิ่ง 08x7868xxx และคุณรัฐพล สูจิวัฒนารัตน์ 08x4881xxx

ทางซิกน่าจะทำการโทรติดต่อไปภายในเดือนธันวาคมเพื่อแจ้งรายละเอียดและให้ยืนยันสิทธิ์ ผู้โชคดีสามารถเลือกเดินทางได้ 1 วัน ระหว่างวันที่ 4 ก.พ. หรือ 5 ก.พ. 60
(หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือผู้ได้รับรางวัลเลือกสละสิทธิ์ ซิกน่าขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อรายชื่อสำรองตามลำดับต่อไป)

*เงื่อนไข: โปรโมชั่นประกันเดินทางต่างประเทศ 11-17 ต.ค.59 เมื่อซื้อผ่าน https://travel.cigna.co.th

 • ซื้อออนไลน์ แผน3 จำนวน 5 วันขึ้นไป และเลือกความคุ้มครองเสริมครบ (Flight Secure + Property Safe)
 • กรอกโค้ด CIGNAOCT3 รับฟรี Cigna Happy Bag มูลค่า 540 บาท ขนาด 12 x 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้นต่อกรมธรรม์
 • จำกัดของรางวัลสำหรับ 100 การทำรายการแรก (สามารถทำรายการได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อครั้ง หากครบจำนวนสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถกรอกโค้ดโปรโมชั่นได้
 • ไม่สามารถขอเปลี่ยนโปรโมชั่นโค้ด หรือ ของรางวัลภายหลังได้
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ 11-17 ต.ค.59
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 31 ธ.ค. 59 (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 10 พ.ย. 59)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 28 ก.พ. 60 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของซิกน่าประกันการเดินทางได้

รับสิทธิ์ร่วมทริปพิเศษ Exclusive ยอชท์ปาร์ตี้ ชีวิตดิ๊ดี กับ Cigna Privilege Club 2 รางวัล
ไปล่องเรือยอชท์สุดหรู ดูวิวทะเล ถ่ายรูปเก๋ๆ แถมดำน้ำฟรี ที่ โอเชี่ยน มารีน่า ยอชท์คลับ พัทยา ในวันเสาร์ที่ 29 หรือ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

 • สงวนสิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าซิกน่าประกันการเดินทางจำนวน 2 ท่าน
  ที่มียอดซื้อค่าเบี้ยกรมธรรม์รวมสูงสุด ระหว่างวันที่ 11- 17 ต.ค. 59
  (ทางซิกน่าจะทำการรวมค่าเบี้ยตามชื่อ-นามสกุลผู้ถือกรมธรรม์เท่านั้น มิใช่ผู้ทำรายการซื้อ)
  สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำรายการโดยตรงกับซิกน่าเท่านั้น การคลิกทำรายการผ่าน Go Bear หรือ Rabbit ไม่สามารถเข้าร่วมได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์แต่ละท่าน สามารถพาผู้ติดตามไปได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น
 • โชคดีต้องเลือกวันที่ต้องการไปร่วมทริปเพียง 1 วัน ระหว่าง วันเสาร์ที่ 29 หรือ วันอาทิตย์ที่ 30 ต.ค. 59
  หมายเหตุ : ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 09.00 น. – 17.00 น. โดยประมาณ ไม่รวมระยะเวลาเดินทางจากบ้านถึงจุดนัดพบ (โอเชี่ยน มารีน่า ยอชท์คลับ พัทยา)
 • สิทธิพิเศษนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการล่องเรือยอชท์ อาหารว่าง อาหารกลางวัน และประกันภัย ระหว่างการล่องเรือเท่านั้น ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการเดินทางไป-กลับจากบ้านของผู้รับสิทธ์ถึงจุดนัดพบ (โอเชี่ยน มารีน่า ยอชท์คลับ พัทยา)
 • ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/Cignathailand ภายในวันที่19 ต.ค. 59
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทจากหมายเลขที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประกาศผลรางวัลเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์
 • หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อหรือยินยันไม่รับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้ผู้โชคดีในลำดับถัดไป
 • พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทสามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทต่อไป
 • คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขกิจกรรมพิเศษนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในกิจกรรมนี้

รับส่วนลดที่พักเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% กับ Expedia.co.th

 • คุ้มอีกต่อสำหรับลูกค้าซิกน่าประกันการเดินทางทุกท่าน รับโปรโมชั่นโค้ดเพื่อลดค่าที่พักกับ Expedia.co.th ลดเพิ่มจากหน้าเว็บอีก 10% ทั้งที่พักต่างประเทศ และในประเทศ อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://www.cigna.co.th/promotion/travel-Expedia10
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์