ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ มั่นใจใช้ยื่นวีซ่าได้ หากไม่ผ่าน"คืนเงิน 100%"

*เงื่อนไข:

  • สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยถือกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศกับซิกน่า และทำรายการซื้อกรมธรรม์ ระหว่างวันที่ 22 - 31 ต.ค. 58 เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. - 10 พ.ย. 58 เท่านั้น (เลือกยืนยันสิทธิ์เพียงหนึ่งช่องทางตามรายละเอียดด้านบน)
  • จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดรายการ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • ของรางวัลจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 10 ม.ค. 59
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของทางบริษัทฯ
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์