ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองทั้งทริป ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้าน
กติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการ  21-30 มิ.ย. 59

*เงื่อนไข: รับ Universal Plug 1 ชิ้น มูลค่า 540 บาท หรือ บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 100 บาท (จำนวนจำกัด/วัน)

 • เมื่อซื้อซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศเลือกความคุ้มครอง 5 วันขึ้นไป และเลือกความคุ้มครองหลัก ที่เป็น Travel Care (A) โดยเลือกทั้งคุ้มครองเสริม Flight Secure (B) และ Property Safe (C) ครบเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าซื้อประกันการเดินทาง และเลือกกรอกโปรโมชั่นโค้ดตามวันที่กำหนด
  โค้ดสำหรับวันที่ 21 มิ.ย.59
  JUNPLUG21  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB21        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 22 มิ.ย.59
  JUNPLUG22  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB22        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 23 มิ.ย.59
  JUNPLUG23  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB23        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน


  โค้ดสำหรับวันที่ 24 มิ.ย.59
  JUNPLUG24  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB24        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน


  โค้ดสำหรับวันที่ 25 มิ.ย.59
  JUNPLUG25  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB25        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 26 มิ.ย.59
  JUNPLUG26  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB26        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 27 มิ.ย.59
  JUNPLUG27  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB27        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน


  โค้ดสำหรับวันที่ 28 มิ.ย.59
  JUNPLUG28  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB28        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 29 มิ.ย.59
  JUNPLUG29  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB29        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 30 มิ.ย.59
  JUNPLUG30  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  JUNSB30        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

   
 • ของรางวัล 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ลูกค้าสามารถเลือกกรอกได้เพียง 1 โปรโมชั่นโค้ดที่ต้องการ (หากครบจำนวนของรางวัลแล้วระบบจะแจ้งว่าไม่สามารถใช้โปรโมชั่นโค้ดได้)
 • ไม่สามารถขอเปลี่ยนโปรโมชั่นโค้ด หรือ ของรางวัลภายหลังได้
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ 21-30 มิ.ย.59
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 31 ส.ค. 59
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของซิกน่าประกันการเดินทางได้
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์