ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

 

*เงื่อนไข: โปรโมชั่นประกันเดินทางต่างประเทศ

 • ซื้อออนไลน์แผนใดก็ได้ 5 วันขึ้นไปผ่าน https://travel.cigna.co.th
 • คุ้มกว่า รับสิทธิ์ x2 กรอกโค้ด TOMS16X2
  เมื่อซื้อวันที่ 31 ส.ค. 59 (เวลา 18.00 น.) ถึง วันที่ 1 ก.ย. 59 (เวลา 6.00 น.)
  รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท/1 กรมธรรม์
 • ซื้อวันที่ 1 ก.ย. 59 (เวลา 6.01 น.) ถึง 9 ก.ย. 59 (เวลา 23.59 น.) กรอกโค้ด TOMS16
  รับฟรี บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 100 บาท/1 กรมธรรม์
 

*เงื่อนไข: โปรโมชั่นประกันอุบัติเหตุ "คุ้มครองทันใจ"

 • ซื้อออนไลน์ประกันอุบัติเหตุ “คุ้มครองทันใจ แผนใดก็ได้ ผ่าน  https://www.cigna.co.th เท่านั้น และถือกรมธรรม์ต่อเนื่องครบ 2 เดือน
 • คุ้มกว่า รับสิทธิ์ x2
  เมื่อซื้อวันที่ 31 ส.ค. 59 (เวลา 18.00 น.) ถึง วันที่ 1 ก.ย. 59 (เวลา 6.00 น.)
  รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 1,000 บาท/1 กรมธรรม์
 • ซื้อวันที่ 1 ก.ย. 59 (เวลา 6.01 น.) ถึง 9 ก.ย. 59 (เวลา 23.59 น.)
  รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 500 บาท/1 กรมธรรม์
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • เมื่อทำตามเงื่อนไขครบถ้วน ตามระบะเวลาที่กำหนด
 • ไม่สามารถขอเปลี่ยนของรางวัลภายหลังได้
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 พ.ย. 59 (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 31 ตุลาคม 59)
 • กรมธรรม์อุบัติเหตุต้องถือต่อเนื่องนาน 2 เดือนเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น หากยกเลิกกรมธรรม์จะไม่ได้รับของรางวัล
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์