ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

สิทธิพิเศษประกันการเดินทางซิกน่า แผนรายเที่ยวและรายปี ระหว่างวันนี้ ถึง 28 ก.พ. 62


 

 

 


 

 

*เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 1 ต.ค. 61 - 28 ก.พ. 62
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายเที่ยวทั้ง 3 แผน (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายปีทั้ง 3 แผน (คลิก)