ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เดินทางไปกลุ่มประเทศเชงเก้น เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงโทรติดต่อ +662 696 3673

 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองทั้ง 3 แผน (คลิก)
 
 

*เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 13 - 23 มี.ค. 61

โปรโมชั่น รับฟรี Starbucks Card  ตามแผนที่เลือก

 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศทั่วโลก 7 วันขึ้นไป (กลุ่มประเทศเอเชียไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้)
 • กรอกโค้ด  SCHENGEN
  รับของตามแผนที่ท่านเลือกซื้อ
 • ซื้อแผน 1 รับ Starbucks Card 100 บาทต่อท่าน
 • ซื้อแผน 2 รับ Starbucks Card 200 บาทต่อท่าน
 • ซื้อแผน 3 รับ Starbucks Card 300 บาทต่อท่าน 
 • ของรางวัลจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านของแต่ละท่าน 

หรือเลือกรับ โปรโมชั่นรับฟรี Power Bank

 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ รวมค่าเบี้ยทุกท่าน 1,800 ขึ้นไปต่อการทำรายการ 1 ครั้ง (ซื้อได้สูงสุดพร้อมกัน 5 ท่าน)
 • กรอกโค้ด  SCH1800 (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด หากครบแล้วจะไม่สามารถกรอกโค้ดได้)
 • รับฟรี Power Bank มูลค่า 910 บาท 1 ชิ้น
 • ของรางวัลจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียว

​เงื่อนไขรวม

 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ
  (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์