ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

 คิดถึงทริป นึกถึงความคุ้มครอง รับฟรี! Starbucks e-coupon สูงสุด 1,000 บ. รับเเพิ่มส่วนลด Grab Taxi สูงสุด 200 บ.

 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองทั้ง 3 แผน (คลิก)
 
 

ตัวอย่าง

 • ซื้อค่าเบี้ย  400 บาท/ท่าน จะได้รับ Starbucks e-coupon 100 บาท/ท่าน พิเศษ! เมื่อซื้อพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป  จะได้รับเพิ่มส่วนลด Grab Taxi 100 บาท 
 • ซื้อค่าเบี้ย  800 บาท/ท่าน จะได้รับ Starbucks e-coupon 200 บาท/ท่าน พิเศษ! เมื่อซื้อพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป  จะได้รับเพิ่มส่วนลด Grab Taxi 200 บาท 

 

*เงื่อนไข:

 • เมื่อซื้อออนไลน์  ระหว่าง 23 มี.ค.-5 เม.ย. 61  (สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง) และกรอกโปรโมชั่นโค้ด FBEXIST
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 400 บาทต่อท่าน รับ Starbucks e-coupon 100 บาทต่อท่าน  (โค้ดจะจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์แต่ละท่าน)
 • และเมื่อซื้อ 2 ท่านขึ้นไปต่อ การทำรายการ รับเพิ่ม ส่วนลด Grab Taxi 100 บาท  (โค้ดจะจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียว)
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 800 บาทต่อท่าน รับ Starbucks e-coupon 200 บาทต่อท่าน (โค้ดจะจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์แต่ละท่าน)
 • และเมื่อซื้อ 2 ท่านขึ้นไปต่อ 1 การทำรายการ รับเพิ่ม ส่วนลด Grab Taxi 200 บาท  (โค้ดจะจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียว)
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ (หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ)
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ (หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน60 วันหลังจัดส่งเท่านั้นเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเช่า Pocket Wifi Tripizee ที่ www.tripizee.com/th โค้ดส่วนลดจะส่งเข้าอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่าน(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Tripizee กำหนด)
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์