ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

 

 

 • ตัวอย่าง

 • ซื้อค่าเบี้ย 369 บาทขึ้นไป/ท่าน จะได้รับ Starbucks card 100 บาท/ท่าน
 • เมื่อซื้อพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป จะได้รับเพิ่ม ส่วนลด Pocket Wifi Tripizee มูลค่า 200 บาท
 • *เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 23 ม.ค. -15 ก.พ 61 เท่านั้น
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 369 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ และกรอกโค้ด EDMASIA จะได้รับ Starbucks card 100 บาทต่อกรมธรรม์
 • พิเศษ เมื่อซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป จะได้รับเพิ่ม โค้ดส่วนลด 200 บาท สำหรับเช่า Pocket Wifi Tripizee ต่อการทำรายการ
  (ทางบริษัทฯจะส่งโค้ดส่วนลด Tripizee ทาง SMS ภายใน 15 วันหลังการซื้อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์เฉพาะท่านแรก , โค้ดมีอายุถึง 31 ธ.ค 61, เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ Tripizee กำหนด) 
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์แต่ละท่าน ภายใน 30 วันหลังทำรายการ
  (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์