ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

 คิดถึงทริป นึกถึงความคุ้มครอง รับฟรี! Starbucks card สูงสุด 1,500 บ.

ตัวอย่าง
 • ซื้อค่าเบี้ย  400 บาท/ท่าน จะได้รับ Starbucks card 100 บาท/ท่าน พิเศษ! เมื่อซื้อพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป  จะได้รับ Starbucks card 150 บาท
 • ซื้อค่าเบี้ย  800 บาท/ท่าน จะได้รับ Starbucks card 200 บาท/ท่าน พิเศษ! เมื่อซื้อพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป  จะได้รับ Starbucks card 300 บาท

*เงื่อนไข:

 • เมื่อซื้อออนไลน์  ระหว่าง 16 – 28 ก.พ.61  (สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง) และกรอกโปรโมชั่นโค้ด HAPPYEDM
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 400 บาทต่อท่าน รับ Starbucks card 100 บาทต่อท่าน /และเมื่อซื้อ 2 ท่านขึ้นไปต่อ การทำรายการ รับเพิ่ม Starbucks card 50 บาทต่อท่าน 
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 800 บาทต่อท่าน รับ Starbucks card 200 บาทต่อท่าน /และเมื่อซื้อ 2 ท่านขึ้นไปต่อ การทำรายการ รับเพิ่ม Starbucks card 100 บาทต่อท่าน 
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วันหลังทำรายการ (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน60 วันหลังจัดส่งเท่านั้นเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเช่า Pocket Wifi Tripizee ที่ www.tripizee.com/th โค้ดส่วนลดจะส่งเข้าอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่าน(เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Tripizee กำหนด)
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์