TH Thai

ข้อมูลของท่านผู้แนะนำ เพื่อจัดส่งของรางวัล

*แนะนำได้ไม่จำกัด (สูงสุดได้ครั้งละ 10 คนต่อรอบ)

ข้อมูลติดต่อของเพื่อน เพื่อการตรวจสอบรางวัลให้ท่าน

ข้อมูลติดต่อของเพื่อนคนที่ 1:

*เบอร์มือถือใช้ในการส่งข้อความ SMS แจ้งโปรโมชั่น และใช้ยืนยันตัวตน

 • ข้อมูลที่ระบุต้องถูกต้อง เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิ์การแนะนำ
 • สิทธิ์จะถูกนับเฉพาะการซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากส่งข้อมูลแนะนำเท่านั้น
 • กดส่งข้อมูล เพื่อยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน:

 • ผู้แนะนำจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดตามความเป็นจริงให้ถูกต้อง และครบถ้วนภายในฟอร์มนี้เท่านั้น
 • ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของผู้ถูกแนะนำให้ครบถ้วนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยผู้แนะนำจะต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ถูกแนะนำก่อน
 • บริษัทฯ จะตรวจสอบผู้ถูกแนะนำจากข้อมูลที่ให้ โดยที่ต้องเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และใช้โค้ดที่กำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่นำมาคำนวนนับสิทธิ์ในโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน
 • ผู้ถูกแนะนำต้องทำรายการหลังจากผู้แนะนำกรอกฟอร์มเท่านั้น หากกรอกตามภายหลังหลังจากมีรายการซื้อ บริษัทฯจะไม่นำมาคำนวนสิทธิ์ทุกรายการ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้รางวัลสำหรับการแนะนำทั้งหมดของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ถูกแนะนำจะได้รับรหัสโปรโมชั่นผ่านทางเบอร์โทรศัทพ์ที่ให้ไว้เพื่อกรอกเข้าร่วมโปรแกรมซื้อประกันการเดินทางตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง และถือว่าทางบริษัทฯ ได้รับการยินยอมในการเสนอโปรโมชั่นทางการตลาดแล้ว
 • บริษัทฯจะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้ซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งต้องทำรายการซื้อเรียบร้อยภายใน 31 ก.ค. 59 และจัดจะส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสำหรับผู้แนะนำและจัดส่งตามที่อยู่ในกรมธรรม์สำหรับเพื่อนที่ซื้อกรมธรรม์ ภายใน 30 ก.ย. 59
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 • โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือกรมธรรม์กับบริษัทฯในอดีตหรือปัจจุบัน
 • กรณีที่ผู้ถูกแนะนำซ้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลตามลำดับที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีบริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำไม่รู้จักกับผู้แนะนำ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงาน ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของซิกน่าประกันการเดินทางได้
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

สำหรับผู้ถูกแนะนำ

 • สำหรับลูกค้าซื้อประกันการเดินทาง และเลือกกรอกโปรโมชั่นโค้ด
  CIGNAMGM รับบัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ไม่สามารถขอเปลี่ยนโปรโมชั่นโค้ด หรือ ของรางวัลภายหลังได้
 • เมื่อซื้อซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศเลือกความคุ้มครอง 5 วันขึ้นไป และเลือกความคุ้มครองหลัก ที่เป็น Travel Care (A) โดยเลือกทั้งคุ้มครองเสริม Flight Secure (B) และ Property Safe (C) ครบเท่านั้น
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ 14-31 ก.ค. 59
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 ก.ย. 59
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์