ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ซิกน่า ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

โปรโมชั่นเดือนสิงหาคม สำหรับแผน 2 และ แผน 3

ตัวอย่าง:

 • ซื้อแผน 2 ค่าเบี้ย 506 บาท จะได้รับ Starbuck card 100 บาท
 • ซื้อแผน 2 พร้อมกัน 2 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 1,712 บาท (เบี้ยท่านละ 856 บาท) จะได้รับ Starbuck card 200 บาทต่อท่าน
 • ซื้อแผน 3  ค่าเบี้ย 2,019 บาท จะได้รับ Starbuck card 200 บาท และรับเพิ่ม Power Bank 1 ชิ้น
 • ซื้อแผน 3  พร้อมกัน 4 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 2,440 บาท (เบี้ยท่านละ 610 บาท) จะได้รับ Starbuck card 100 บาทต่อท่าน และรับเพิ่ม Power Bank 1 ชิ้น (ส่งให้เฉพาะผู้ทำรายการชื่อแรก)

 

*เงื่อนไข: โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่หน้านี้ ระหว่าง 10 - 21 ส.ค. 60

 • กรอกโปรโมชั่นโค้ด PLAN2AUG
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผน2 หรือ แผน 3 ค่าเบี้ย 500 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ 
  รับ Starbucks card มูลค่า 100 บาท
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผน2 หรือ แผน 3 ค่าเบี้ย 800 บาทขึ้นไป ต่อกรมธรรม์ 
  รับ Starbucks card มูลค่า 200 บาท
 • พิเศษ เมื่อชำระค่าเบี้ย 2,000 บาทขึ้นไปต่อการทำรายการ 1 ครั้ง (สามารภรวมค่าเบี้ยได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ภายใต้การทำรายการพร้อมกัน) รับเพิ่มบัตร Power Bank 8,000 mAh 1 ชิ้น มูลค่า 549 บาท (ส่งให้เฉพาะผู้ทำรายการชื่อแรก)
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ ระหว่าง  10 -21 ส.ค. 60
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งเฉพาะตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 31 ต.ค. 60
  (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 ก.ย. 60)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 30 พ.ย. 60 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

--------------------------------------------------------------------------

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง 3 แผน (เป็นการยกตัวอย่างความคุ้มครองบางส่วน *ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง)

คลิก https://www.cigna.co.th/sites/default/files/pdf/Travel_Policy_Wording_Th.pdf