ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
แผนประกันซิกน่า เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก*
เพียงโทร Cigna Travel Hotline เพื่อประสานงานกับโรงพยาบาลกว่า 16,000 แห่งใน 200 ประเทศทั่วโลก

 

เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 17 ส.ค. - 30 พ.ย. 61 (คลิก)
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองแบบรายเที่ยวทั้ง 3 แผน (คลิก)