ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เมื่อซื้อตามเงื่อนไขผ่าน link ด้านล่าง วันนี้-31ธ.ค. 61 • ตัวอย่าง :  (ซื้อได้สูงสุด 5 ท่านต่อการทำรายการ 1 ครั้ง)
 • ซื้อพร้อมกัน 3 ท่าน รวมค่าเบี้ย 1,500 บาท จะได้รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 300 บาท และรับเพิ่มบัตรของขวัญฟูจิ 1 ใบ มูลค่า 300 บาท
 • ซื้อพร้อมกัน 2 ท่าน รวมค่าเบี้ย 1,000 บาท จะได้รับ Starbucks e-coupon  มูลค่า 200 บาท
 • ซื้อ 1 ท่าน ค่าเบี้ย 500 บาท จะได้รับ Starbucks e-coupon  มูลค่า 100 บาท
  *เงื่อนไข: 
 • โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่หน้านี้ ระหว่าง 1 ก.พ.- 31 ธ.ค. 61
 • กรอกโปรโมชั่นโค้ด LINE2018
 • เมื่อซื้อเบี้ยทุก 500 บาท รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 100 บาท 
 • พิเศษ! รับเพิ่มบัตรของขวัญฟูจิ 1 ใบ มูลค่า 300 บาท เมื่อซื้อเบี้ยรวมเกิน 1,500 บาทขึ้นไป ต่อการทำรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งเฉพาะผู้ที่ทำรายการท่านแรกเพียงท่านเดียวตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วันหลังทำรายการ (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ เพื่อการจัดส่งของที่รวดเร็ว)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน30 วันหลังจัดส่งเท่านั้นเท่านั้น
 • This promotion campaign is eligible for Thai citizen only.
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเช่า Pocket Wifi Tripizee ที่ www.tripizee.com/th โค้ดส่วนลดจะส่งเข้าอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่าน
  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Tripizee กำหนด)
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

--------------------------------------------------------------

สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองทั้ง 3 แผน (คลิก)