ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

พิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร KTC รับ 2 ต่อ เมื่อกรอกโค้ดและซื้อตามเงื่อนไข* 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น:สำหรับผู้ถือบัตร KTC ที่ซื้อออนไลน์ และชำระผ่านบัตร KTC เท่านั้น

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ที่สมัครประกันภัยการเดินทางผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่กำหนด จากบริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) สมาชิกที่ต้องการเข้าร่วมรายการจะต้องสมัครประกันภัยการเดินทางผ่านทาง www.cigna.co.th/KTC
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ระหว่าง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62 และกรอกโปรโมชั่นโค้ด CIGNAKTC62 และชำระผ่านบัตรเครดิต KTC 
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 500 บาทต่อกรมธรรม์ รับ Starbucks e-coupon 100 บาทต่อกรมธรรม์

 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 800 บาทต่อกรมธรรม์ รับ Starbucks e-coupon 200 บาทต่อกรมธรรม์ 

 • พิเศษ! เมื้อซื้อครบ 2,500 บาทต่อรายการ รับ Valentino Bag 1 ชิ้นต่อรายการ มูลค่า 1,450 บาท *ส่งเฉพาะท่านแรก

 • Starbucks e-coupon จะถูกจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 วันหลังจากวันทำรายการ หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วัน หลังจากทำรายการซื้อ

 • ในกรณีที่สมาชิกยังไม่ได้รับบัตรกำนัล สมาชิกต้องดำเนินการติดตามบัตรกำนัลภายใน 60 วันหลังจากวันทำรายการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิการรับบัตรกำนัลดังกล่าว
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ให้แก่เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เคทีซีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามรายการนี้ โดยการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการได้ที่ โทร 02 123 5000 หรือ http://www.ktc.co.th/insurance

--------------------------------------------------------------

สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองทั้ง 3 แผน (คลิก)