ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
สิทธิพิเศษเมื่อคลิกผ่านช่องทางการสื่อสารของ Gobear และซื้อตามเงื่อนไข*
ภายใน 18 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61  เท่านั้น 

 ตัวอย่าง
  • ซื้อพร้อมกัน 2 ท่าน ค่าเบี้ยรวม  400 บาทต่อ 1 รายการ จะได้รับ Starbucks card 100 บาท 
  • ซื้อพร้อมกัน 2 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 1,200 บาทต่อ 1 รายการ จะได้รับ Starbucks card 300 บาท
  • ซื้อพร้อมกัน 3 ท่าน ค่าเบี้ยรวม 2,000 บาทต่อ 1 รายการ จะได้รับ Starbucks card 500 บาท และรับเพิ่ม Power Bank 1 ชิ้น

 

 

เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ (คลิก)
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)