ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

กติกาและเงื่อนไขการร่วมรายการ gobear

*เงื่อนไข: โปรโมชั่น สำหรับลูกค้า GoBear ( www.gobear.co.th ) ระหว่าง 1-31 ธ.ค. 59 ลูกค้าต้องซื้อราคาเบี้ยตามเงื่อนไข เป็นราคาต่อกรมธรรม์

 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 500 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์
  กรอกโปรโมชั่นโค้ด GBDEC500  จำกัดสำหรับ 100 การทำรายการแรก
  (เมื่อครบจำนวนจะไม่สามารถกรอกโปรโมชั่นโค้ดได้)
  รับ Travel Container Set มูลค่า 195 บาท 1 ชิ้นต่อ 1 กรมธรรม์
   
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางแผนใดก็ได้ 800 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์
  กรอกโปรโมชั่นโค้ด GBDEC800  จำกัดสำหรับ 70 การทำรายการแรก 
  (เมื่อครบจำนวนจะไม่สามารถกรอกโปรโมชั่นโค้ดได้)
  รับ Happy Bag มูลค่า 540 บาท 1 ชิ้นต่อ 1 กรมธรรม์
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ 1-31 ธ.ค. 59
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 28 ก.พ. 60 
  (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 10 ม.ค. 60)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 31 เม.ย. 60 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์