ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

สนุกทั้งทริป ฟินยกก๊วน รับฟรี 2 ต่อ Starbucks card สูงสุด 1,500 บ. ระหว่าง 22 ก.ย.60 - 31 ต.ค.60

ตัวอย่าง:
 • ซื้อพร้อมกัน 2 ท่าน ค่าเบี้ย 400 บาทต่อกรมธรรม์ ได้รับ Starbuck card  150 บาทต่อกรมธรรม์ รวมมูลค่า Starbuck card 300 บาท
 • ซื้อพร้อมกัน 4 ท่าน ค่าเบี้ย 400 บาทต่อกรมธรรม์ ได้รับ Starbuck card  150 บาทต่อกรมธรรม์ รวมมูลค่า Starbuck card 600 บาท
 • ซื้อพร้อมกัน 4 ท่าน ค่าเบี้ย 800 บาทต่อกรมธรรม์ ได้รับ Starbuck card  300 บาทต่อกรมธรรม์ รวมมูลค่า Starbucks card 1,200 บาท 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)
 
 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองทั้ง 3 แผน (คลิก)
 
 

*เงื่อนไข:

 • เมื่อซื้อออนไลน์  ระหว่าง 22 ก.ย. 60 – 31 ต.ค.60 และกรอกโปรโมชั่นโค้ด EXISTCIGNA
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางเบี้ย 400 บาทต่อกรมธรรม์ รับ Starbucks card 100 บาทต่อกรมธรรม์ /และเมื่อซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไปต่อ 1 การทำรายการ ได้รับ Starbucks card 150 บาทต่อกรมธรรม์
 • เมื่อซื้อประกันการเดินทางเบี้ย 800 บาทต่อกรมธรรม์ รับ Starbucks card 200 บาทต่อกรมธรรม์ /และเมื่อซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไปต่อ 1 การทำรายการ ได้รับ Starbucks card 300 บาทต่อกรมธรรม์
 • ซื้อได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ ระหว่าง 22 ก.ย. - 31 ต.ค. 60
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งเฉพาะผู้ที่ทำรายการท่านแรกเพียงท่านเดียวตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 60 วันหลังทำรายการ (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 วันหลังทำรายการ)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน30 วันหลังจัดส่งเท่านั้นเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ ยกเว้น รับส่วนลด 100 บาท สำหรับเช่า Pocket Wifi Tripizee ที่ www.tripizee.com/th โค้ดส่วนลดจะส่งเข้าอีเมล์พร้อมกับกรมธรรม์ของท่าน
  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Tripizee กำหนด)
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์