ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

สิทธิพิเศษสำหรับงาน AEON mini Marathon

 
 
 
 
 

*เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 16 มี.ค. - 30 เม.ย. 61

โปรโมชั่น รับฟรี Central Gift Voucher

 • กรอกโค้ด  CIGNAWOW1
 • ซื้อค่าเบี้ย 500 บาทขึ้นไปต่อท่าน รับ Central Gift Voucher 100 บาทต่อท่าน
 • ซื้อค่าเบี้ย 800 บาทขึ้นไปต่อท่าน รับ Central Gift Voucher 200 บาทต่อท่าน
 • ซื้อค่าเบี้ย 800 บาทขึ้นไปต่อท่าน และซื้อพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไปต่อการทำรายการ 1 ครั้ง รับ Central Gift Voucher 300 บาทต่อท่าน 
 • ของรางวัลจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านของแต่ละท่าน ภายใน 30 วันหลังทำรายการ (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ)
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองทั้ง 3 แผน (คลิก)