ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ข้อมูลของท่านผู้แนะนำ เพื่อจัดส่งของรางวัล

*แนะนำได้ไม่จำกัด (สูงสุดได้ครั้งละ 10 คนต่อรอบ)

ข้อมูลติดต่อของเพื่อน เพื่อการตรวจสอบรางวัลให้ท่าน
(โปรโมชั่นที่เพื่อนท่านจะได้รับ คลิก https://www.cigna.co.th/promotion/cignafam)

ข้อมูลติดต่อของเพื่อนคนที่ 1:

*เบอร์มือถือใช้ในการส่งข้อความ SMS แจ้งโปรโมชั่น และใช้ยืนยันตัวตน

 • ข้อมูลที่ระบุต้องถูกต้อง เพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิ์การแนะนำ
 • สิทธิ์จะถูกนับเฉพาะการซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากส่งข้อมูลแนะนำเท่านั้น
 • กดส่งข้อมูล เพื่อยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ

* ผู้แนะนำได้รับอนุญาตและความยินยอมจากผู้ถูกแนะนำให้บริษัท ซิกน่า จำกัด (มหาชน) ติดต่อกลับผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อทำการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การตลาด และอื่นๆที่จะมีในอนาคต

เงื่อนไขโปรแกรม CignaFamily:

 • เมื่อแนะนำ และเพื่อนซื้อตามเงื่อนไขพร้อมกรอกโค้ด
  รับบัตรกำนัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 โค้ดต่อ 1 กรมธรรม์ (1 ท่านที่ซื้อ)
 • ไม่สามารถขอเปลี่ยนโปรโมชั่นโค้ด หรือ ของรางวัลภายหลังได้
 • เพื่อนทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ 14 - 31 พ.ค. 61
 • แนะนำได้สูงสุด 10 ท่านต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนแนะนำ
 • ผู้แนะนำจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดตามความเป็นจริงให้ถูกต้อง และครบถ้วนภายในฟอร์มนี้เท่านั้น ระหว่าง 14 - 31 พ.ค. 61
 • ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำต้องอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของผู้ถูกแนะนำให้ครบถ้วนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยผู้แนะนำจะต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ถูกแนะนำก่อน
 • บริษัทฯ จะตรวจสอบผู้ถูกแนะนำจากข้อมูลที่ให้ โดยที่ต้องเป็นชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และใช้โค้ดที่กำหนดและซื้อถูกต้องตามเงื่อนไขเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่นำมาคำนวณนับสิทธิ์ในโปรแกรม Cigna Family
 • ผู้ถูกแนะนำต้องทำรายการหลังจากผู้แนะนำกรอกฟอร์มเท่านั้น หากกรอกตามภายหลังจากมีรายการซื้อ บริษัทฯจะไม่นำมาคำนวณสิทธิ์ทุกรายการ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถยกเลิกการให้รางวัลสำหรับการแนะนำทั้งหมดของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ถูกแนะนำจะได้รับรหัสโปรโมชั่นผ่านทางเบอร์โทรศัทพ์ที่ให้ไว้เพื่อกรอกเข้าร่วมโปรแกรมซื้อประกันการเดินทางตามเงื่อนไขที่ระบุด้านล่าง และถือว่าทางบริษัทฯ ได้รับการยินยอมในการเสนอโปรโมชั่นทางการตลาดแล้ว
 • บริษัทฯจะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้ซื้อกรมธรรม์ประกันการเดินทางต่างประเทศ ซึ่งต้องทำรายการซื้อเรียบร้อยภายใน 31 พ.ค. 61
 • โค้ดจะจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์ตามที่ท่านระบุในฟอร์ม และที่ระบุในกรมธรรม์แต่ละท่าน
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ(หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ) (หากท่านไม่ได้รับโค้ดเนื่องจากปัญหาทางด้านการรับข้อความ เช่นการบล็อคข้อความทางการตลาด ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใหม่ให้ท่านอีกครั้งหลังจากท่านแจ้งแก้ไขเบอร์โทร หรือ ยืนยันการใช้เบอร์เดิมภายใน 30 วัน) 
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 • กรณีที่ผู้ถูกแนะนำซ้ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาข้อมูลตามลำดับที่ได้รับก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัล ในกรณีบริษัทฯ ได้รับการยืนยันว่าผู้ถูกแนะนำไม่รู้จักกับผู้แนะนำ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงาน ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ ซิกน่าทั้งหมด ไม่มีสิทธิร่วมรายการ
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของซิกน่าประกันการเดินทางได้
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

สำหรับผู้ถูกแนะนำ https://www.cigna.co.th/promotion/cignafam

 • ซื้อออนไลน์ ระหว่าง 14 - 31 พ.ค. 61
 • กรอกโค้ด  CIGNAFAM
 • ซื้อเบี้ย 500 บาท/กรมธรรม์ รับ Starbucks e-coupon 150 บาท/กรมธรรม์
 • ซื้อเบี้ย 900 บาท/กรมธรรม์ รับ Starbucks e-coupon 300 บาท/กรมธรรม์
 • โค้ดจะจัดส่งตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุในกรมธรรม์แต่ละท่าน
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งภายใน 30 วันหลังทำรายการ
  (หากต้องการเปลี่ยนเบอร์โทรต้องแจ้งภายใน 3 วันหลังทำรายการ) (หากท่านไม่ได้รับโค้ดเนื่องจากปัญหาทางด้านการรับข้อความ เช่นการบล็อคข้อความทางการตลาด
  ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใหม่ให้ท่านอีกครั้งหลังจากท่านแจ้งแก้ไขเบอร์โทร หรือ ยืนยันการใช้เบอร์เดิมภายใน 30 วัน) 
 • สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วันหลังจัดส่งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์