ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

คุ้มครองครอบคลุม อุบัติเหตุ ค่ารักษา และเงินชดเชยรายวัน

ลดหย่อนภาษีได้ ทั้งในส่วนของความคุ้มครองของตนเองและบิดามารดา

สูงวัยก็คุ้มครอง อายุแรกเข้าสูงสุด 70 ปี

กรณีกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุรับค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเป็น 2 เท่า

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือ

อุ่นใจด้วย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทางตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมลูเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก
ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ*300,000500,000800,0001,000,000
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะสายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย90,000150,000240,000300,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องมาจากอุบัติเหตุ** ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,00030,00040,00050,000
ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ** ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,00030,00040,00050,000
ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ** ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง1,0002,0003,0004,000
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง
ออล อิน วัน การ์ด

* ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

* ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย