ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

โปรโมชั่นแผนเอเชียพิเศษ (หากเลือกไปประเทศนอกเหนือกลุ่มเอเชียจะไม่สามารถทำรายการได้*)

ตัวอย่าง
  • ซื้อ 2 ท่าน รวมค่าเบี้ยต่อการทำรายการ 1,000 บาท ได้รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 300 บาท
  • ซื้อ 3 ท่าน รวมค่าเบี้ยต่อการทำรายการ 1,500 บาท ได้รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 450 บาท
  • ซื้อ 5 ท่าน รวมค่าเบี้ยต่อการทำรายการ 3,000 บาท ได้รับ Starbucks e-coupon มูลค่า 900 บาท

เงื่อนไข: สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์ (คลิก)
 
สิทธิประโยชน์ลูกค้าประกันการเดินทางต่างประเทศ (คลิก)