ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

*หมายเหตู:ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง คลิก www.cigna.co.th/sites/default/files/pdf/Travel_Policy_Wording_Th.pdf

*เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • สำหรับลูกค้า AIS ที่คลิกผ่านช่องทางการสื่อสารของ AIS และซื้อออนไลน์ผ่านลิ๊งค์ตามเงื่อนไข ระหว่าง 1 ก.ย.-31 ธ.ค. 60
  • เมื่อซื้อเบี้ยทุกๆ 300 บาท ได้รับ Starbucks Card 100 บาท (ซื้อได้สูงสุด 5 กรมธรรม์ต่อการทำรายการ 1 ครั้ง)
  • กรุณาซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเดินทาง
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ของท่านแรกเพียงท่านเดียว ภายใน 60 วัน  (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่จัดส่งต้องแจ้งภายใน 30 วัน) สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน90 วันเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์