ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

คุ้มครองมั่นใจ ทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

แผนประกันพร้อมรัก..ษา

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เบี้ยราคาเดียวทุกช่วงอายุ

 

ประกันสุขภาพพิเศษสุดสุด

“แผนประกันพร้อมรัก...ษา”

คุ้มครองมากกว่า ทั้งผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

คุ้มค่าเพียงวันละ 14 บาท

คุ้มครองสูงสุด 950,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุ้มครองสูงสุด 285,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากการฆาตรกรรม ทำร้ายร่างกาย

ค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) 950 บาท สูงสุด 30 ครั้ง/ปี อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง/วัน

รับเงินชดเชยรายวัน กรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล 400 บาท/วัน คุ้มครองสูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง

พิเศษ! ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรซิกน่า แคร์ การ์ด

ปรึกษาฟรี!

เพียงกรอกข้อมูล

เพื่อให้ซิกน่าติดต่อกลับ

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

*เงื่อนไข:

  • สำหรับการซื้อประกันอุบัติเหตุ “ช่วยได้” หรือ แผนประกัน “พร้อมรัก..ษา” แผนใดแผนหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 59 เท่านั้น
  • จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย ตลอดรายการ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
  • รางวัลเงินเติมจะถูกโอนเข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 60 วัน หลังหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 0 2784 2000 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)