TH Thai

แผนประกันอุบัติเหตุ "ช่วยได้"

หกล้ม หรือ อุบัติเหตุ ก็ "ช่วยได้" แผนประกันดีๆ ที่ซิกน่าขอแนะนำ

ประกันอุบัติเหตุ”ช่วยได้”

เบี้ยเริ่มต้น 217 บาท ต่อเดือน คุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย
 

ประกันอุบัติเหตุ “ช่วยได้”

คุ้มครอง 2 เท่าในวันหยุดหรือรถส่วนตัว ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตรซิกน่าแคร์การ์ด เบี้ยเริ่มต้น 217 บาทต่อเดือน

คุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองเพิ่มขึ้น 2 เท่า! สูงสุด 3,000,000 บาท เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถส่วนตัว ชดเชยค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

พิเศษ! บัตรรักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่าย

ปรึกษาฟรี!

เพียงกรอกข้อมูลเพื่อให้ซิกน่าติดต่อกลับ

 
 
 

*เงื่อนไข:

  • สำหรับการซื้อประกันอุบัติเหตุ “ช่วยได้” หรือ แผนประกัน “พร้อมรัก..ษา” แผนใดแผนหนึ่ง ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิ.ย. 59 เท่านั้น
  • จำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย ตลอดรายการ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
  • รางวัลเงินเติมจะถูกโอนเข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 60 วัน หลังหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 0 2784 2000 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)