โปรโมชั่นจากซิกน่าประกันภัย


  • โปรโมชั่น
  • ทั้งหมด
  • แนะนำ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันเดินทาง

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า

รับบริการการคุ้มครองเมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ออนไลน์ ฟรี 1 ปี

โปรโมชั่นประกันสุขภาพส่วนบุคคล

เมื่อลงทะเบียนเพื่อซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ผ่อน 0% และรับเพิ่ม Central voucher มูลค่า 1,000 บาท ตามเงื่อนไข

โปรโมชั่นประกัน

เมื่อซื้อประกันสุขภาพออนไลน์
จ่ายค่าเบี้ยทุกๆ 300 บาท รับ Shopee e-Coupon 100 บาท

โปรโมชั่นเปิดตัวแผนใหม่

เมื่อซื้อประกันสุขภาพออนไลน์
รับ Starbucks e-Coupon เทียบเท่าค่าเบี้ย 1 เดือน

โปรโมชั่นลับเฉพาะ รับ 3 ต่อ

เมื่อซื้อประกันเดินทางลดทันที 15%
เลือกรับ e-Coupon ได้ตามใจ

แผนประกันแนะนำ


ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ซิกเนเจอร์แคร์

คุ้มครองสูงสุด

2,000,000 บาท

คุ้มครองค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
คุ้มครองค่าห้อง สูงสุด8,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ครอบคลุมค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ไม่ต้องทำประกันชีวิต
เบี้ยเริ่มต้น 12,274 บาท/ปี*

ประกันโรคร้ายแรง

Select Care Cancer

คุ้มครองสูงสุด

1,000,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด1,000,000 บาท
ตรวจพบมะเร็งรับเงินก้อน สูงสุด100,000 บาท
เพิ่มความคุ้มครอง x2 เมื่อพบมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง
เบี้ยเริ่มต้น 545 บาท/เดือน*

ประกันโรคร้ายแรง

มะเร็งเบี้ยคงที่ตลอดชีพ

คุ้มครองสูงสุด

800,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ สูงสุด800,000 บาท
ค่าเบี้ยคงที่ตามอายุแรกเข้า ไม่มีปรับเพิ่มตลอดอายุสัญญา
เบี้ยเริ่มต้น 1,880 บาท/ปี*

* เบี้ยประกันคำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31-35 ปี

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า

รับบริการการคุ้มครองเมื่อซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ออนไลน์ ฟรี 1 ปี

โปรโมชั่นประกันสุขภาพส่วนบุคคล

เมื่อลงทะเบียนเพื่อซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ผ่อน 0% และรับเพิ่ม Central voucher มูลค่า 1,000 บาท ตามเงื่อนไข

โปรโมชั่นเปิดตัวแผนใหม่

เมื่อซื้อประกันสุขภาพออนไลน์
รับ Starbucks e-Coupon เทียบเท่าค่าเบี้ย 1 เดือน

โปรโมชั่นลับเฉพาะ รับ 3 ต่อ

เมื่อซื้อประกันเดินทางลดทันที 15%
เลือกรับ e-Coupon ได้ตามใจ

แผนประกันแนะนำ


ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ซิกเนเจอร์แคร์

คุ้มครองสูงสุด

2,000,000 บาท

คุ้มครองค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
คุ้มครองค่าห้อง สูงสุด8,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ครอบคลุมค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ไม่ต้องทำประกันชีวิต
เบี้ยเริ่มต้น 12,274 บาท/ปี*

ประกันโรคร้ายแรง

Select Care Cancer

คุ้มครองสูงสุด

1,000,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด1,000,000 บาท
ตรวจพบมะเร็งรับเงินก้อน สูงสุด100,000 บาท
เพิ่มความคุ้มครอง x2 เมื่อพบมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง
เบี้ยเริ่มต้น 545 บาท/เดือน*

ประกันโรคร้ายแรง

มะเร็งเบี้ยคงที่ตลอดชีพ

คุ้มครองสูงสุด

800,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ สูงสุด800,000 บาท
ค่าเบี้ยคงที่ตามอายุแรกเข้า ไม่มีปรับเพิ่มตลอดอายุสัญญา
เบี้ยเริ่มต้น 1,880 บาท/ปี*

* เบี้ยประกันคำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31-35 ปี

โปรโมชั่นประกันสุขภาพส่วนบุคคล

เมื่อลงทะเบียนเพื่อซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่าย
ผ่อน 0% และรับเพิ่ม Central voucher มูลค่า 1,000 บาท ตามเงื่อนไข

โปรโมชั่นประกัน

เมื่อซื้อประกันสุขภาพออนไลน์
จ่ายค่าเบี้ยทุกๆ 300 บาท รับ Shopee e-Coupon 100 บาท

โปรโมชั่นเปิดตัวแผนใหม่

เมื่อซื้อประกันสุขภาพออนไลน์
รับ Starbucks e-Coupon เทียบเท่าค่าเบี้ย 1 เดือน

แผนประกันแนะนำ


ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ซิกเนเจอร์แคร์

คุ้มครองสูงสุด

2,000,000 บาท

คุ้มครองค่าผ่าตัดและหัตถการจ่ายตามจริง
คุ้มครองค่าห้อง สูงสุด8,000 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ครอบคลุมค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ไม่ต้องทำประกันชีวิต
เบี้ยเริ่มต้น 12,274 บาท/ปี*

ประกันโรคร้ายแรง

Select Care Cancer

คุ้มครองสูงสุด

1,000,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งระยะลุกลาม สูงสุด1,000,000 บาท
ตรวจพบมะเร็งรับเงินก้อน สูงสุด100,000 บาท
เพิ่มความคุ้มครอง x2 เมื่อพบมะเร็งยอดฮิตในผู้หญิง
เบี้ยเริ่มต้น 545 บาท/เดือน* บาท

ประกันโรคร้ายแรง

มะเร็งเบี้ยคงที่ตลอดชีพ

คุ้มครองสูงสุด

800,000 บาท

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ สูงสุด800,000 บาท
ค่าเบี้ยคงที่ตามอายุแรกเข้า ไม่มีปรับเพิ่มตลอดอายุสัญญา
เบี้ยเริ่มต้น 1,880 บาท/ปี*

* เบี้ยประกันคำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31-35 ปี

โปรโมชั่นลับเฉพาะ รับ 3 ต่อ

เมื่อซื้อประกันเดินทางลดทันที 15%
เลือกรับ e-Coupon ได้ตามใจ

แผนประกันแนะนำ


ประกันเดินทาง

รายเที่ยว แผน 3

คุ้มครองสูงสุด

5,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด5,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด4,500,000 บาท
ชดเชยนอน รพ. ไม่เกิน 30 วัน (ต่อคืน)2,500 บาท
บริการ Cigna Emergency Travel Line 24 Hrs.
เลือกซื้อความคุ้มครองการเดินทางและสัมภาระเพิ่มได้
เบี้ยเริ่มต้น 599 บาท

ประกันเดินทาง

รายปี แผน Prime

คุ้มครองสูงสุด

6,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด6,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด6,000,000 บาท
ชดเชยนอน รพ. ไม่เกิน 30 วัน (ต่อคืน)3,000 บาท
บริการ Cigna Emergency Travel Line 24 Hrs.
เลือกซื้อความคุ้มครองการเดินทางและสัมภาระเพิ่มได้
เบี้ยเริ่มต้น 5,630 บาท