ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ
“คุ้มครองทันใจ”

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

600,000 บ.900,000 บ.1,200,000 บ.1,500,000 บ.

+600,000 บ.+900,000 บ.+1,200,000 บ.+1,500,000 บ.

180,000 บ.270,000 บ.360,000 บ.450,000 บ.

+600,000 บ.+900,000 บ.+1,200,000 บ.+1,500,000 บ.

180,000 บ.270,000 บ.360,000 บ.450,000 บ.

15,000 บ.30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

15,000 บ.30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

ค่าเบี้ยประกันรวม (บาท/เดือน)

ช่วงอายุ 20-60 ปี

217 บาท

333 บาท

434 บาท

470 บาท

สนใจซื้อเบี้ยประกัน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในเวลาที่ท่านสะดวก


600,000 บาท

+600,000 บาท

180,000 บาท

+600,000 บาท

180,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายเดือน

217 บาท

สนใจซื้อเบี้ยประกัน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในเวลาที่ท่านสะดวก