ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ผู้ได้รับความคุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง*

5,000 บาท

ระยะเวลาความคุ้มครอง

3 เดือน

ช่วงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครอง

20 - 60 ปี

เงื่อนไขและข้อกำหนดของความคุ้มครอง

 • เมื่อการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ Email ยืนยันวันที่-เวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง โดยที่ความคุ้มครองจะมีระยะเวลา 3 เดือน และสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี เท่านั้น
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือกรมธรรม์แบบกลุ่มคือ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
 • ความคุ้มครองจะเริ่มนับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้ผ่านการพิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทฯแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติความคุ้มครองตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • ผู้ได้รับความคุ้มครองสามารถนำหลักฐานพร้อมทั้งใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตัวจริง มาแสดงเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทฯ ได้ในเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 180 วัน วันหลังจากอุบัติเหตุ
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกวัตสันที่ได้รับอีเมล์/sms เท่านั้น และสมาชิกสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น (ยึดจากหมายเลขสมาชิก)
 • ผู้ได้รับความคุ้มครอง ยินยอมให้ทางบริษัทฯ ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดผลประโยชน์ความคุ้มครองฟรี ที่ท่านจะได้รับจากโครงการพิเศษนี้ พร้อมนำเสนอสิทธิพิเศษของแผนความคุ้มครองทางด้านสุขภาพอื่นๆ เพื่อสมาชิกวัตสันเท่านั้น
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ “โครงการวัตสันห่วงใย ใส่ใจคุณ” ได้ที่บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 1758 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-20.00 น.
 • เมื่อการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ Email ยืนยันวันที่-เวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง โดยที่ความคุ้มครองจะมีระยะเวลา 3 เดือน และสำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี เท่านั้น
 • ศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง รายละเอียดกรมธรรม์ ข้อยกเว้น คลิกที่นี่
 • ศึกษานโยบายสิทธิส่วนบุคคลคลิกที่นี่
 • บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือสิ้นสุดสิทธิพิเศษ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • วัตสันประเทศไทย ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการประกันภัย/ความคุ้มครองใดๆสำหรับสิทธิพิเศษนี้ และวัตสันไม่มีความรับผิดชอบใดๆต่อความคุ้มครอง รวมถึง ข้อจำกัด, คุณภาพ, การให้บริการ, รายละเอียดที่จัดทำโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน), รายละเอียดการค้า, ตัวแทน, ข้อความ, การปฏิบัติ หรือการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษหรือการใช้ประโยชน์ของสินค้าและหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • วัตสันประเทศไทย ไม่ขอรับผิดชอบต่อ ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น (รวมถึง แต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายทางอ้อมหรือได้รับผลกระทบต่อความเสียหาย) หรือความเสียหายส่วนบุคคลที่ได้รับที่เกิดขึ้นจากการรับหรือใช่สิทธิพิเศษนี้
 • การกดปุ่ม “รับสิทธิ์” ด้านบน ระบบจะพาคุณไปที่เว็บไซต์ของบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อจุดประสงค์ในการลงทะเบียน โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกปุ่ม ระบบจะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างใหม่ ซึ่งคุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และข้อมูลส่วนตัวใดๆที่คุณมอบจะถูกเก็บและใช้งานโดยบริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)ตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้
 • หากมีข้อแตกต่างระหว่างเงื่อนไขและข้อกำหนดในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษ