• บริการเสริมพิเศษ

    จากซิกน่า

    อีกระดับของความใส่ใจที่ซิกน่ามอบให้

บริการเสริมพิเศษจากซิกน่า

พิเศษยิ่งขึ้น...กับสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ

หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถตรวจสอบบริการเสริมจากซิกน่า ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย (ภาพตัวอย่างกรมธรรม์) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง (Emergency Medical Services)

บริการเสริมจากซิกน่า ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินในกรณีที่ท่านอยู่ห่างจากที่อยู่ถาวรมากกว่า 150 กม. ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก 24 ชั่วโมง

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์ (Roadside Assistance Service)

บริการเสริมจากซิกน่า คอยช่วยเหลือและติดต่อประสานงานพร้อมให้คำแนะนำในกรณีที่รถยนต์เกิดเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทาง

สายตรงสุขภาพซิกน่า 24 ชั่วโมง (24/7 Health Care Line)

บริการให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพจากบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบริการนัดหมายแพทย์และแนะนำสถานที่ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โทร. 02-569-0226

บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย (Cigna Care Card)

สำหรับลูกค้าของเรา อีกหนึ่งบริการเสริมจากซิกน่า พิเศษคือไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เมื่อเข้ารับการบริการภายใต้เครือข่ายสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

แผนประกันสุขภาพมิติใหม่... พลัส ซูเปอร์แพลนสำหรับซูเปอร์ฮีโร่

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค ส่วนบุคคล