2

ตัวช่วยจำเป็น
ในการเดินทาง

ทุกครั้งที่ออกไปท่องโลกกว้าง คือทุกครั้งที่คุณจะมีแต่ความสบายใจ

คำถามพบบ่อย

เกี่ยวกับแผนประกันการเดินทางของซิกน่า

อ่านเพิ่มเติม
ซื้อประกันการเดินทาง

ซื้อประกัน
การเดินทาง

ซื้อออนไลน์
ตัวช่วยจำเป็นในการเดินทาง

ตัวช่วยจําเป็นในการเดินทาง

ทุกครั้งที่ออกไปท่องโลกกว้าง คือทุกครั้งที่คุณจะมีแต่ความสบายใจ

แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศที่ดูแลได้มากกว่า กับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ และบริการข้อมูลระหว่างการเดินทางต่างประเทศทั่วโลก สิทธิพิเศษเฉพาะผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศของซิกน่าเท่านั้น

ขอบข่ายการให้บริการ

  • บริการระหว่างการเดินทาง ให้คําปรึกษาและให้ข้อมูลในการขอวีซ่า ข้อมูลสภาพอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สถานกงสุล พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฏหมาย
  • บริการจองตั๋วเครื่องบิน หรือโรงแรมในกรณีฉุกเฉิน ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศของผู้เอาประกันภัย และครอบครัว
  • บริการให้คําแนะนําทางการแพทย์ นัดหมายแพทย์ ติดตามอาการ หรือจัดส่งยาที่จําเป็นต่อการรักษา
  • บริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ
  • บริการรับรองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
  • บริการช่วยเหลืออื่นๆ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเหตุฉุกเฉิน

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

หรือต้องการข้อมูลระหว่าง
การเดินทางต่างประเทศทั่วโลก
ตลอด 24 ชั่วโมง

+662-696-3673