ซื้อง่ายเคลมง่าย

ซื้อง่ายเคลมง่าย

ขั้นตอนง่ายๆ ในการซื้อประกันภัยการเดินทาง Cigna Travel Care+

ช่องทางที่ 1 ซื้อผ่านออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันที

ช่องทางที่ 1 ซื้อผ่านออนไลน์ รับกรมธรรม์ทันที

* ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับกรมธรรม์ภายใน 30 นาที กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758

ช่องทางที่ 2 กรอกใบคำขอ รับกรมธรรม์ภายใน 3 วัน

* ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับกรมธรรม์ภายใน 3 วันทำการ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758

ขั้นตอนง่ายๆ ในการเรียกร้องค่าสินไหม (Claim)

* หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินไหม