ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
 • View result counter: 1
  Button Text:
  Display (Header):
จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพ Signature Care

จุดเด่นของแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care

Paid in Full

Paid in Full*

จ่ายค่ารักษาตามจริง
แต่ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง
ตามแผนที่คุณเลือก

OPD Pre & Post Hospitalization

OPD Pre & Post Hospitalization

คุ้มครองครอบคลุมการรักษา
แบบผู้ป่วยนอก** โดยใช้วงเงินผู้ป่วยใน
หากเข้ารับการรักษาด้วยโรคเดียวกัน
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่สืบเนื่องกัน

Alternative Treatment

Alternative Treatment

ครอบคลุมการรักษา
โดยแพทย์ทางเลือก

OPD Cancer Care

Cancer Care

บำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา เคมีบำบัด
รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจง
ต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy)
และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย
(Immunotherapy Cancer Treatment)
โดยใช้วงเงินผู้ป่วยใน

คุ้มครองโรคพันธุกรรม

Congenital and Genetic Disorders

คุ้มครองโรคพันธุกรรม
หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิด
โดยกรมธรรม์ต้องคุ้มครองมามากกว่า 1 ปี
และปรากฏอาการ
หลังผู้เอาประกันมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์
ซึ่งต้องไม่มีอาการและการตรวจพบ
มาก่อนกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยวิธีสแกน

 • >การตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
 • >การตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ (CT)
 • >การตรวจเพทสแกน (PET Scan)
ก่อนการพักรักษาแบบผู้ป่วยใน
* เฉพาะความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
** ก่อนและหลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ภายในระยะเวลา 30 วัน
ประกันสุขภาพ Signature Care ที่เหมาะกับคุณ

ประกัน Signature Care ที่เหมาะกับคุณ

ประกันสุขภาพ Signature Care สำหรับทุกอาชีพ

มั่นใจ..ใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล
เพื่อธุรกิจก้าวหน้า

 • >คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 5 ล้านบาท
 • >การบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา/เคมีบำบัด จ่ายตามจริง
ประกันสุขภาพ Signature Care สำหรับคนออฟฟิศ

เอาใจคนทำงาน
ครอบคลุม..ก็ใช้ชีวิตได้มากกว่า

 • >คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 1 ล้านบาท
 • >ซื้อแผนเสริม ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 2,000 บาทต่อวัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี
ประกันสุขภาพ Signature Care สำหรับผู้สูงวัย

ดูแลสุขภาพได้มากขึ้น
ก้าวต่อ..สู่ความสุขของการใช้ชีวิต

 • >คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 5 ล้านบาท
 • >ซื้อแผนเสริม ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 50,000 บาทต่อปี
ประกันสุขภาพ Signature Care สำหรับครอบครัว

ดูแลอุ่นใจ
เคียงข้าง..ทุกรูปแบบของครอบครัว

 • >คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุด 3 ล้านบาท
 • >เลือกจ่ายเบี้ยถูกลง 20% เมื่อซื้อแผนบุตร คู่ผู้ปกครอง
Cigna Anywhere

แอพพลิเคชั่น Cigna Anywhere

สะดวก รวดเร็ว ครบทุกฟังก์ชั่น

Cigna Care Card

Cigna Care Card

ไม่ต้องสำรองจ่าย ณ สถานพยาบาล
ในเครือข่ายซิกน่ากว่า 350 แห่ง
ทุกภาคทั่วประเทศ

Cigna Call Center

ศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า

ดูแลลูกค้า 24/7

Cigna Call Center

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ยามเดินทาง