ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
แผนประกันอุบัติเหตุ

แผนประกันอุบัติเหตุ *

เจ็บหนักเจ็บเบา ให้ซิกน่าช่วยดูแล
คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป

คุ้มครองอุบัติเหตุทั่วไป
ขับขี่ หรือ โดยสาร
รถจักรยานยนต์,
ฆาตกรรม

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ไม่ต้องสำรอง
จ่ายค่ารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
ยามเดินทางทั่วโลก
ตลอด 24 ชั่วโมง

* ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกัน