คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 70,000 บาท*
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
  • คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท* จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
  • คุ้มครองค่ารักษาจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 70,000 บาท*
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ1,500,000 บาท
ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง450,000 บาท
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ20,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ราคาเบี้ยประกัน 390 บาท/เดือน
(13 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ3,000,000 บาท
ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง900,000 บาท
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ50,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ราคาเบี้ยประกัน 760 บาท/เดือน
(25 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ5,000,000 บาท
ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,500,000 บาท
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ70,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ราคาเบี้ยประกัน 1,200 บาท/เดือน
(40 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสูงสุด คำนวณจากความคุ้มครอง แผน L

    เงื่อนไข
  • อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย