คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 45,000 บาท/ครั้ง*

รับเงินชดเชยสูงสุด 1,500 บาท/วัน*

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครอง สูงสุด 4,000,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
 • คุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย*
 • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 45,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย*
 • รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1,500 บาท/วัน*
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทางทั่วโลก
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยบัตรซิกน่าแคร์การ์ด

คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ1,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง300,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล15,000 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล500 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ราคาเบี้ยประกัน 300 บาท/เดือน**
(10 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ2,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง500,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล25,000 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล500 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ราคาเบี้ยประกัน 530 บาท/เดือน**
(18 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ3,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง900,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล35,000 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,000 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ราคาเบี้ยประกัน 780 บาท/เดือน**
(26 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ4,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,200,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล45,000 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
ชดเชยรายได้ขณะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล1,500 บาท
ในฐานะผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน
ราคาเบี้ยประกัน 1,030 บาท/เดือน**
(34 บาท/วัน)

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

* ความคุ้มครองสำหรับแผน XL

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนช่วงอายุ 40-65 ปี

  เงื่อนไข
 • อายุรับประกัน 40-70 ปี และต่ออายุได้ถึง 74 ปี
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย