คุ้มครองสูงสุด
4,500,000 บาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมค่าปลงศพ 50,000 บาท

คุ้มครองเพิ่มขึ้น
2 เท่า!

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในวันหยุด***
หรือเกิดขึ้นในรถส่วนตัว

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ
50,000 บาท*

พร้อมบัตรซิกน่าแคร์การ์ดไม่ต้องสำรองจ่าย
 

รับมือกับทุกความเสี่ยง ด้วยประกันอุบัติเหตุ “คุ้มครองทันใจ”
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด***โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • คุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองสูงสุด 450,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย
  • คุ้มครองมากขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด*** และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถส่วนตัว สูงสุดถึง 3,000,000 บาท มอบค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย 50,000 บาท
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ตัวอย่างสถานการณ์ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทันใจ

รับความคุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท

บริการพิเศษ ซิกน่า แคร์การ์ด

สมมติว่าคุณเป็นลูกค้าซิกน่า จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้น 217 บาท/เดือน (เฉลี่ยวันละ 7.5 บาท) จ่ายเบี้ยประกัน

ตัวอย่างสถานการณ์ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทันใจ

ไม่เคลม มีคืน

รับเงินคืน 15% ทุก 2 ปี ของเบี้ยประกันภัยรวม 2 ปี

ประสบอุบัติเหตุ

เคลมค่ารักษา พยาบาลสูงสุด ครั้งละ 50,000 บาท

เสียชีวิตในกรณีพิเศษ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถส่วนตัว รับเงินสูงสุด 4,500,000 บาท

เสียชีวิตในกรณีพิเศษ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถส่วนตัว รับเงินสูงสุด 3,000,000 บาท

กรณีเสียชีวิต

เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง รับเงินสูงสุด 1,500,000 บาท จากอุบัติเหตุขณะขึ้นหรือโดยสารจักรยานยนต์หรือฆาตรกรรมทำร้ายร่างกาย รับเงินสูงสุด 450,000 บาท รับค่าปลงศพ สูงสุด 50000 บาท
ความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุ "คุ้มครองทันใจ"

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 4

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

***วันหยุด หมายถึง วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ และวันหยุดราชการประจำปี

เงื่อนไข

  1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  2. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมลูเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก