คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 10,000 บาท
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองสูงสุด 1,800,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
  • คุ้มครองสูงสุด 540,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
  • คุ้มครองค่ารักษาจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาท
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 1,800,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
1,800,000 บาท
ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
540,000 บาท
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ10,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ราคาเบี้ยประกัน 320 บาท/เดือน
(11 บาท/วัน)
    เงื่อนไข
  • อายุรับประกัน 1-19 ปี
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย