ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

คุ้มครองสูงสุด
4,000,000 บาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมรับเงินชดเชย สูงสุด 3,500 บาท/วัน*

ไม่ต้องสำรองจ่าย
ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ
25,000 บาท*

รับเงินคืน หากไม่เคยเคลม 15%
ทุก 2 ปี

 

รับมือกับทุกความเสี่ยง ด้วยประกันอุบัติเหตุ “คุ้มครองทันใจ”
ทุกวันไม่เว้นวันหยุด***โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองเพิ่มทุกปี สูงสุด 4,000,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
  • คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากรถจักรยานยนต์ หรือเสียชีวิตจากฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย*
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง*
  • รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล สูงสุด 3,500 บาท/วัน*
  • รับเงินคืน 15% หากไม่เคยเคลมทุกๆ 2 ปี
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์
ตัวอย่างสถานการณ์ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทันใจ

รับความคุ้มครองสูงสุด 4,500,000 บาท

บริการพิเศษ ซิกน่า แคร์การ์ด

สมมติว่าคุณเป็นลูกค้าซิกน่า จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้น 250 บาท/เดือน (เฉลี่ยวันละ 9 บาท) จ่ายเบี้ยประกัน

ตัวอย่างสถานการณ์ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองทันใจ

ไม่เคลม มีคืน

รับเงินคืน 15% ทุก 2 ปี ของเบี้ยประกันภัยรวม 2 ปี

ประสบอุบัติเหตุ

เคลมค่ารักษา พยาบาลสูงสุด ครั้งละ 25,000 บาท

เสียชีวิตในกรณีพิเศษ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถส่วนตัว รับเงินสูงสุด 4,500,000 บาท

เสียชีวิตในกรณีพิเศษ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างวันหยุด หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถส่วนตัว รับเงินสูงสุด 3,000,000 บาท

กรณีเสียชีวิต

เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง รับเงินสูงสุด 1,500,000 บาท จากอุบัติเหตุขณะขึ้นหรือโดยสารจักรยานยนต์หรือฆาตรกรรมทำร้ายร่างกาย รับเงินสูงสุด 450,000 บาท รับค่าปลงศพ สูงสุด 50000 บาท
ความคุ้มครองจากแผนประกันอุบัติเหตุ "คุ้มครองทันใจ"

*ความคุ้มครองสำหรับแผน 8

**คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 1

เงื่อนไข

  1. อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย

สนใจแผนประกัน

กรุณากรอกข้อมลูเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญติดต่อกลับในเวลาที่คุณสะดวก