คุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท*
 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองเพิ่มทุกปี สูงสุด 5,000,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
  • คุ้มครองสูงสุด 750,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากรถจักรยานยนต์ เสียชีวิตจากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย*
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง*
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 1300,000 บาท
ปีที่ 2450,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป600,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง150,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ10,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ราคาเบี้ยประกัน 250 บาท/เดือน
(8 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,400,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 1700,000 บาท
ปีที่ 21,050,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป1,400,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง300,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ15,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ราคาเบี้ยประกัน 450 บาท/เดือน
(15 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 11,500,000 บาท
ปีที่ 22,250,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป3,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง450,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ20,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ราคาเบี้ยประกัน 630 บาท/เดือน
(21 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 12,000,000 บาท
ปีที่ 23,000,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป4,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง600,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ25,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ราคาเบี้ยประกัน 830 บาท/เดือน
(28 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 5

    เงื่อนไข
  • อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย