ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท*

ครอบคลุมการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมรับเงินชดเชย สูงสุด 3,500 บาท/วัน*

ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยซิกน่าแคร์การ์ด

เคลมค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท*

ไม่เคลม รับเงินคืน 15% ทุกๆ 2 ปี

 

รายละเอียดความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองเพิ่มทุกปี สูงสุด 4,000,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ*
  • คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท จากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากรถจักรยานยนต์ เสียชีวิตจากฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย*
  • ชดเชยค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง*
  • รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล สูงสุด 3,500 บาท/วัน*
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 1300,000 บาท
ปีที่ 2450,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป600,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง150,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ10,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล1,000 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ไม่เคลม รับเงินคืนทุก ๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 250 บาท/เดือน
(8 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 1,400,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 1700,000 บาท
ปีที่ 21,050,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป1,400,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง300,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ15,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล2,000 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ไม่เคลม รับเงินคืนทุก ๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 450 บาท/เดือน
(15 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 11,500,000 บาท
ปีที่ 22,250,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป3,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง450,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ20,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล2,500 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ไม่เคลม รับเงินคืนทุก ๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 630 บาท/เดือน
(21 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ปีที่ 12,000,000 บาท
ปีที่ 23,000,000 บาท
ปีที่ 3 เป็นต้นไป4,000,000 บาท
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง600,000 บาท
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ25,000 บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
รับเงินชดเชยรายได้จากการนอนโรงพยาบาล3,500 บาท
เนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 365 วัน/ครั้ง
ไม่เคลม รับเงินคืนทุก ๆ 2 ปี15%
ราคาเบี้ยประกัน 830 บาท/เดือน
(28 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 5

    เงื่อนไข
  • อายุรับประกัน 20-60 ปี และต่ออายุได้ถึง 65 ปี
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย