ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เบี้ยเริ่มต้น


557 บาท/เดือน

คุ้มครอง ทันตกรรม
สูงสุด 6,000 บาท/ปี*

ทั้ง ขูด อุด ถอน
และ เคลือบฟลูออไรด์

คุ้มครอง ค่ารักษาจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง*

โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ด้วยบัตร ซิกน่า ออล อิน วัน การ์ด

คุ้มครองอุบัติเหตุ
สูงสุด 5,000,000 บาท*

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ
 

สนใจแผนประกัน กรุณากรอกข้อมูล

พนักงานจะติดต่อกลับ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ

"พลัส ทันตกรรม"

แผน S

แผน M

แผน L

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ

(ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
หรือการถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ)

2,000,0003,000,0005,000,000

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ
สายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
เนื่องจากอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

600,000900,0001,500,000

ค่ารักษาพยาบาล
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

(คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)

20,00030,00050,000

ความคุ้มครองด้านทันตกรรม
การอุดฟัน และการถอนฟัน (2 ครั้งต่อปี)
รวมสูงสุดปีละ

1,5002,0003,000

ความคุ้มครองด้านทันตกรรม
การขูดหินปูน (2 ครั้งต่อปี)
และการเคลือบฟลูออไรด์ (1 ครั้งต่อปี)
รวมสูงสุดปีละ

1,5002,0003,000
ค่าเบี้ยประกัน (บาท / เดือน)

557

789

1,264

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 5

** คำนวณโดยเฉลี่ยจากเบี้ยประกันรายเดือนสำหรับแผน 2

เงื่อนไข

  1. อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 59 ปี
  2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  3. รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย