คุ้มครองทันตกรรม สูงสุด 6,000 บาท/ปี*

ทั้ง ขูด อุด ถอน และเคลือบฟลูออไรด์

คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง*

โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร ซิกน่า ออล อิน วัน การ์ด

คุ้มครองอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000,000 บาท*

กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสอบถาม
รายละเอียดแผนประกัน

(กรุณากรอกข้อมูลสำหรับติดต่อกลับให้ครบถ้วน)

* เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ2,000,000 บาท
ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ600,000 บาท
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,000 บาท
คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ความคุ้มครองด้านทันตกรรม สูงสุดต่อปี1,500 บาท
การอุดฟันและการถอนฟัน (2 ครั้งต่อปี)
ความคุ้มครองด้านทันตกรรม สูงสุดต่อปี1,500 บาท
การขูดหินปูน (2 ครั้งต่อปี)
และการเคลือบฟลูออไรด์ (1 ครั้งต่อปี)
ราคาเบี้ยประกัน 557 บาท/เดือน
(19 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ3,000,000 บาท
ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ900,000 บาท
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง30,000 บาท
คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ความคุ้มครองด้านทันตกรรม สูงสุดต่อปี2,000 บาท
การอุดฟันและการถอนฟัน (2 ครั้งต่อปี)
ความคุ้มครองด้านทันตกรรม สูงสุดต่อปี2,000 บาท
การขูดหินปูน (2 ครั้งต่อปี)
และการเคลือบฟลูออไรด์ (1 ครั้งต่อปี)
ราคาเบี้ยประกัน 789 บาท/เดือน
(26 บาท/วัน)

คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ5,000,000 บาท
ไม่คุ้มครองในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ1,500,000 บาท
ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ค่ารักษาพยาบาล เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง50,000 บาท
คุ้มครองรวมถึงอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ความคุ้มครองด้านทันตกรรม สูงสุดต่อปี3,000 บาท
การอุดฟันและการถอนฟัน (2 ครั้งต่อปี)
ความคุ้มครองด้านทันตกรรม สูงสุดต่อปี3,000 บาท
การขูดหินปูน (2 ครั้งต่อปี)
และการเคลือบฟลูออไรด์ (1 ครั้งต่อปี)
ราคาเบี้ยประกัน 1,264 บาท/เดือน
(42 บาท/วัน)

* ความคุ้มครองสำหรับแผน 5

    เงื่อนไข
  • อายุรับประกัน 20-55 ปี และต่ออายุได้ถึง 59 ปี
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับค่ารักษาอุบัติเหตุ
  • สำหรับค่ารักษาทันตกรรมต้องสำรองจ่ายและยื่นเคลมสินไหมหลังจากกรมธรรม์มีผลครบ 3 เดือนเป็นต้นไป (ไม่คุ้มครอง 90 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก)
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย